Čtečka s Tečkou na jednu stranu pomáhají, na druhou komplikují nevidomým lidem návrat do života

Od zavedení povinnosti prokazovat se bezinfekčností na onemocnění COVID 19, se rojí dotazy, jak tuto záležitost mají řešit zrakově hendikepovaní lidé. Ze strany zrakově hendikepovaných podnikatelů, ale i fyzických osob, kteří jsou zákazníky služeb či účastníky akcí, festivalů. U podnikatelů se jedná především o kontrolu platnosti certifikátů svých zákazníků např. v rámci masérského salónu, u zákazníků služeb akcí či festivalů o prokazování bezinfekčnosti.

Pokud máte zrakový hendikep je více než pochopitelné, že zřejmě nebudete nosit vytištěný list papíru s vytištěným certifikátem. Snadno ho nevědomky můžete zaměnit nebo rovnou ztratit. V případě zrakově hendikepovaných podnikatelů není reálné luštit podstrčený vytištěný papír, na kterém může být napsáno cokoli, třeba i zfalšované údaje certifikátu. I když si můžete dokument naskenovat prostřednictvím mobilní aplikace, která vám ho zdigitalizuje a údaje z něj vyčte, podpis či razítko instituce, která certifikát vydala, nemáte jak překontrolovat.

Jak tedy správně postupovat? Jde to vůbec, když máte zrakové znevýhodnění?

Čtečka pro podnikatele. Nebo raději sekretářka?

Pokud by se zrakově hendikepovaní podnikatelé měli řídit radou bývalé tiskové mluvčí MZČR, začátkem května 2021, máme si údajně zaplatit sekretářku, která má platnost certifikátů na bezinfekčnost na COVID, kontrolovat. Zrakově hendikepovaní podnikatelé přeci nemohou podnikat sami. Což jak víme, je holý nesmysl.

 Ze začátku to byl vskutku závažný problém, ale konečně stát vymyslel nástroje, prostřednictvím kterých lze platnost certifikátů kontrolovat elektronickou formou.

Každého zákazníka požádejte o předložení certifikátu v tištěné nebo digitální verzi, který by měl obsahovat QR Code. Pokud vám nebude schopen zákazník nic takového předložit, zvažte, zda-li se vyplatí ho vůbec obsluhovat.

V případě předložení certifikátu s QR Codem, naskenujte QR Code prostřednictvím volně dostupné aplikace Čtečka. Naleznete ji v App Store, ale i Google Play. Požádejte zákazníka, aby vám pomohl QR mobilním telefonem zaměřit. Tento požadavek vzneste zvláště, máte-li kompletní zrakový hendikep, ať QR na dokumentu nehledáte zbytečně moc dlouho a neubíráte zákazníkovi drahocenný čas, po který se mu můžete věnovat.

Pokud zákazník předloží správný certifikát a vám se podaří sejmout QR Code, zobrazí se informace o platnosti certifikátu a typu certifikátu. Nyní už nic nebrání zákazníka obsloužit dle jeho požadavků, jsou-li certifikáty platné.

Prvních pár certifikátů jsem ze začátku nezvládl vůbec překontrolovat. Bylo to tím, že v případě mého kompletního zrakového hendikepu, se mi nedařilo správně zaměřit požadovaný QR Code i přes vydatnou pomoc zákazníka. Bohužel ani tehdy nebylo zaměření QR dokonalé. Nakonec po konzultaci s vidící osobou jsme přišli na způsob, jak QR načítat.

Chce to cvik, ale dá se to, pokud se nemůžete spoléhat na zrak a zároveň nejste na snímání QR zvyklí. Nejlepší bude, když požádáte zákazníka o následující.

Položit mobilní telefon se zobrazeným certifikátem či tištěný dokument, na rovnou plochu např. stolek či masérské lehátko. Do jedné ruky uchopte telefon, druhou si fixujte zařízení nebo dokument s certifikátem. Telefon držte od certifikátu v dostatečné vzdálenosti, moc kameru nepřibližujte. Představte si, že držíte telefon v ruce a kamera fotoaparátu míří na stůl. Stojíte rovně, vůbec se ke stolu nenakláníte a telefon držíte přirozeně v ruce. Pouze kamera míří na stůl, kde leží vyobrazený certifikát. Je jedno, jestli se nachází na displeji mobilního telefonu nebo jde o tiskopis.

Přejíždějte telefonem nad certifikátem tak dlouho, dokud nedojde k načtení údajů. Až se tak stane, rozhodně to poznáte. Následně si na telefonu dovedete přečíst platnost certifikátu včetně dalších nezbytných informací.

Pro zahájení snímání QR Code z certifikátu stačí spustit aplikaci Čtečka a potvrdit tlačítko pro naskenování QR. Následně provádějte postup, popsaný výše.

I když lze tímto způsobem certifikáty do jisté míry ověřovat i bez zrakové kontroly, řešení QR z mého hlediska není ideální. Pro zrakově hendikepované podnikatele by bylo rozhodně jednodušší, kdyby místo snímání QR, zadaly identifikátor certifikátu nebo vygenerovaný krátký kód, který by jim nadiktoval zákazník. Proces ověření platnosti certifikátu by byl rozhodně rychlejší než náhodně hledat QR, což se nemusí podařit na poprvé, ale třeba až na popáté. Pouze doplním, že v ČR se nachází kolem tří tisíc zrakově hendikepovaných podnikatelů.

Není tečka jako Tečka

Kromě Čtečky, mobilní aplikace na kontrolu a ověřování certifikátů o bezinfekčnosti na COVID 19, vydalo MZČR také aplikaci Tečka. Jejím hlavním účelem je evidovat veškeré certifikáty a potvrzení na jednom místě. Na pár kliknutí dostupné odkudkoli. Všem držitelům Koronavirových certifikátů tedy odpadá nošení tiskopisů nebo nahrávání PDF souborů do mobilních telefonů. Máte jednu aplikaci, v níž máte vše potřebné.

Tečka je samozřejmě zdarma a k dispozici jak v App Store, ale i v Google Play. Po jejím stažení, doporučuji propojení s očkovacím portálem. Do tohoto portálu má přístup každý, kdo získal již nějaký certifikát ohledně Koronaviru. Absolvované očkování, test, prodělání onemocnění. Do portálu se můžete přihlásit hned několika způsoby:

  • Prostřednictvím bankovní identity
  • SMS autorizací po zadání rodného čísla a čísla občanského průkazu

Následně, pokud se vám podaří do portálu přihlásit, stačí stisknout tlačítko pro povolení synchronizace údajů. Veškerá potřebná potvrzení k prokazování bezinfekčnosti na Koronavirus, se načtou do aplikace Tečka. Vždy, když ji otevřete, stačí rozkliknout požadované potvrzení a nechat provozovatele ať si ověří jeho platnost na základě sejmutí zobrazeného QR.

Výhodou Tečky je, že veškerá potvrzení máte na jednom místě, ale i automatická aktualizace údajů. Vy se tím pádem nemusíte starat, jestli máte certifikáty aktuální. Pokud máte např. zatím pouze jednu dávku očkování na COVID a následně absolvujete druhou, data se rovnou aktualizují a není tedy nutné dohledávat a stahovat nový certifikát.

Ovšem není tečka jako Tečka. Zrakově hendikepovaní uživatelé mohou mít s ovládáním této aplikace vážné komplikace. Je vidět, že Tečka byla ušita horkou jehlou a v současnosti obsahuje porodní bolesti v oblasti přístupnosti pro odečítače obrazovek. Osoby se zrakovým znevýhodněním se v aplikaci snadno ztratí. Není divu. Zavřete oči a zkuste se orientovat pouze prostřednictvím hlasových instrukcí. Když několikrát za sebou uslyšíte pouze slovo tlačítko, tlačítko, tlačítko, netušíte, které z tlačítek máte stisknout a co se ve skutečnosti stane. To nejhorší, co se může ovšem přihodit je, že se vám podaří odpárovat od očkovacího portálu a následně musíte vše nastavovat znovu. Tohle by se ovšem rozhodně dít nemělo. Zvláště, když řešení přístupnosti státu ukládá zákon z roku 2019.

Čtečka není ideálně řešena pro zrakově hendikepované podnikatele, kde činí komplikace snímání QR Codu. Tečka zase neumožňuje zrakově hendikepovaným uživatelům plnohodnotné ovládání, což může zásadně komplikovat těmto osobám život v řadě oblastí. V rámci cestování, vstup do provozoven služeb, restaurací, na akce. Jednoduše všude tam, kde je nutné prokázat bezinfekčnost na COVID 19.

I přes uvedené komplikace se Čtečkou a Tečkou, vnímám oba nástroje jako velice užitečné a věřím, že všem usnadní návrat k normálu. Nicméně zamrzí, že stát opět odsunul osoby s hendikepem na druhou kolej. Vůbec mu nedochází zásadní věc a to: Technologie a digitalizace, představuje pro hendikepované bránu do společnosti. Bohužel stát ji před hendikepovanými drží zamčenou na dva západy. A odemkne ji až tehdy, kdy k tomu bude do tlačen ze strany veřejnosti.

Žádám všechny příslušné úřady, kteří mají nařízeno kontrolovat platnost certifikátů. Ke zrakově hendikepovaným podnikatelům, jakož i k fyzickým osobám se zrakovým znevýhodněním, buďte ohleduplnější. Proces dodržování opatření, tedy prokazovat se platným certifikátem, ale i kontrolovat jeho platnost v rámci podnikání ve službách, komplikuje těmto lidem stát. Nikoli oni sami.

Karel Giebisch

Karel Giebisch

CEO portálu GiebNews. Zrakově znevýhodněný IT specialista, masér, bojovník za inovace. Mým velkým cílem je začlenit osoby s hendikepem do běžné společnosti a dokázat, že znevýhodnění ať je jakékoli, není překážkou. Mám rád výzvy a jsem neustále otevřen novým příležitostem.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *