Nádraží Vršovice v polovině modernizace

Železniční stanice Praha-Vršovice prochází velmi detailní omlazovací kůrou v rámci stavby „Optimalizace traťového úseku Praha- Hostivař – Praha hl. n. II. etapa“, která bude znamenat výstavbu dvou nových zastávek Eden a Zahradní Město, které nahradí zastávku Strašnice a díky této stavbě vznikne první čtyřkolejný úsek na území hl. m. Prahy v rámci železničního uzlu Praha.

Železniční stanice byla původně vybavena podchodem, který ale nebyl ozvučen a ani hala v současné době není ozvučena, tento článek nehovoří o budoucím stavu po modernizaci, ale o současném.

Do budoucna má mít nádraží čtyři ostrovní nástupiště s podchodem propojujícím oblast Vršovic a současné výpravní budovy s oblastí kolem nám. Bratří Synků. V současné době je hotové 4. nástupiště u budoucích kolejí 6 a 7, které ale není propojeno se zbytkem nádraží. 4. nástupiště bylo doplněno těsně před začátkem stavby do projektu a bylo spuštěno spolu s napojením kolejí tratě od Krče a ONJ do žst. Vršovice. Nástupiště bylo otevřeno 15. prosince 2019 při změně GVD 20ě0. Nástupiště zatím bylo od samého začátku dočasně nepřístupné a proto bylo zapotřebí obcházet celé nádraží. Na 4. nástupiště jezdí linky S8 a S88, které jezdí mezi Prahou a Čerčany, resp. Dobříší.

Nástupiště je vybaveno standardním vybavením pro osoby se zrakovým postižením, tj. akustické majáčky na jižním vstupu do podchodu, dále na západním vstupu z podchodu, který je řešen přístupovou rampou a na východním přístupu řešeném schody. U pravé strany zábradlí jsou v podchodu braillské štítky s čísly kolejí a s tím, která kolej je vlevo a jaká vpravo. 

Nástupiště samotné je vybaveno signálními a vodícími pásy obvyklého provedení na síti Správy železnic. Akustické majáčky mohou být zmatečné, protože formálně je to zatím 4. nástupiště, ale do budoucna budou nástupní hrany označovány pouze čísly kolejí a písemného označení sektorů. Proto se na akustickém majáčku ozve „Stanice Praha-Vršovice, nástupiště u kolejí č. 6 a 7, sektor C“ a další majáček oznámí to, co bude v budoucnu, tj. podchod na druhou stranu a přístupy na dnešní nástupiště 1, 2 a 3, reps. k nástupištím u budoucích kolejí 1-5.

Jelikož nádraží se dále modernizuje, nejsou zde zatím odjezdové panely, které by obvykle byly také vybaveny akustickým majáčkem. Ty budou pravděpodobně dodány až po modernizaci nádraží před přepnutím informačního systému ze systému HIS na systém INISS spravovaný CDP Praha. 4. nástupiště je celkem přístupné, byť cesta k podchodu ke 4. nástupišti není nijak označena a cesty tam nejsou zpevněny.

22. června tohoto roku byla zprovozněna nová lávka, která by měla nahradit chybějící část podchodu především od nádražní budovy (severní strany železniční stanice), která bohužel není zatím nijak přístupná, není k ní žádné označení a schody k ní jsou uprostřed nástupiště. Bohužel ale bez označení pro osoby se sníženou schopností orientace. Lávka je cca 5 m vysoká a 4 m široká. Schody jsou na nástupištích kaskádovitá, z plechu. Povrch lávky je dřevěný. Bohužel jiné řešení zatím není, by’t by šlo na nádražní budovu, resp. na zastřešení nástupiště 4 dát akustické majáčky s informací o této věci, protože nástupiště 1, 2 a 3 budou postupně zavírána pro modernizaci, kdy aktuálně je zavřeno nástupiště 3 a bude se uzavírat podle situace směrem k výpravní budově a ve stejné době by se měl prodloužit podchod od jižní části nádraží s tím, který by měl být nově udělán od severní strany. 

Stav ve stanici Praha-Vršovice bohužel odpovídá stavu rozestavěnosti, nádraží by mělo být dokončeno v II: pololetí roku 2021. Autor článku se snažil komunikovat se Správou železnic o nějakém označení lávky pro soby se sníženou schopností orientace, stejně jako s Pražskou integrovanou dopravou. 

Mikuláš Kopas

Mikuláš Kopas

Jsem prakticky nevidomý politický analytik, aktivista, dopravní expert a nezávislý odborník na přístupnost v dopravě pro nevidomé. Zajímám se o nové věci a snažím se komentovat a popisovat různé věci v dopravě, které se dějí. Hlavně ty, které jsou důležité pro slabozraké a nevidomé uživatele. Ať už jde o běžné cestující nebo vášnivé cestovatele.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *