Nová trať Bory, poznatky z plzeňské dopravy

V prosinci 2019 byla po 30 letech otevřená nová tramvajová trať v Plzni. Vede ze zastávky Dvořákova přes zastávky Borský park (zatím jen z centra), Bory a Technickou na konečnou Univerzita. Na zastávce Bory, kde je nový terminál, část spojů prodloužené linky 4 končí. Autor článku byl už v první den provozu na trati, ale podrobný test přístupnosti provedl až v pondělí 24. února 2020. Nová trať byla spolufinancována z fondů EU, proto se autor diví tomu ,že není tolik přístupná, jak doufal, ale k tomu až níže.

Borský park

Zatím je v provozu pouze zastávka ve směru Bory/Univerzita, kdy zastávka ve směru Košutka bude dokončena v průběhu roku 2020. Bohužel bezpečnostní refíž u hrany zastávkového ostrůvku, je malá. Pás u sloupku je v pořádku, popisek na zastávce taky, ale bohužel odjezdový panel nebyl aktivní a nemohl tedy mluvit.

Bory: Největším prostorem a asi problémem je terminál Bory. Veliký terminál, kde se kříží trasy tramvajové linky 4, mnoha městských linek autobusů a příměstských autobusových linek, je místo, které je přirozeným velkým uzlem, ale bohužel i problémem. Navíc tam část spojů linky 4 končí. Bohužel v celém terminálu není žádný elementární systém orientačních majáčků, které by pomohly nevidomému s orientací v tak velkém terminálu. Dále odjezdové panely buď nemluví vůbec, nebo říkají, že se jedná o zastávku „U Práce“. Bohužel neumí říct, o jaké stanoviště se jedná. Umí říct pouze názve zastávky na povel č. 1 a přesný čas na povel č. 2.

V Brně to mají vychytanější. Na povel č. 1 se nevidomý dozví název terminálu a stanoviště, na povel č. 2 název stanoviště a přesný čas a na povel č. 6 odjezdy. Sice jsou u jednotlivých označníků vodící linie a braillské štítky, ale bohužel panely nemluví správně. Terminál je zbytečně složitý a neintuitivní, byť není dokončený, protože by se mělo ještě měnit a doplnit zázemí pro cestující a záchytné parkoviště.

Do provozu také zasáhne to, až 14. června převezme dopravce Arriva Střední Čechy všechny autobusové linky v rámci Plzeňského kraje, na které má nasadit nové autobusy značek Dextra, Iveco, MAN a Setra, které budou předmětem mého „auditu přístupnosti“.

Technická

V obou směrech jsou dobře udělané vodící linie a popisky na sloupcích. Bohužel panely, které jsou nově schovány v zastávkovém označníku, nebyly aktivní. Zastávka se nachází u FAV ZČU v oblasti, kde se staví.

Univerzita: Poměrně veliké obratiště, přes které vede silnice, což je první věc, která by tam neměla být. Navíc je zbytečně špatné propojení vodících linií výstupního ostrůvku pro linku 4 a nástupní ostrůvek linky 36, která tak často neprojíždí. Dále i nástupní ostrůvek pro linku 4 není moc dobře označen. Panely opět nejsou vůbec aktivní, ani ozvučené. U zastávek vznikl takový nešvar, kdy u označníku se nachází rozměrný koš, který je zde nadbytečný a nebezpečný. 

Další poznatky z Plzně:

Nové autobusy SOR NS 12, trolejbusy Škoda 26Tr a Škoda 27Tr a nové tramvaje EVO2 jsou přístupné i průchozí. Majáčky na nich fungují poměrně dobře. Z hlediska technologií by bylo zajímavé, kdyby po červnové změně JŘ a nástupu Arrivy a změny čísel linek, uměly vnitřní panely zobrazovat jako návazné linky i linky mimo město v rámci IDP.

PMDP v minulém roce prezentovaly nový panel na zastávce Gambrinus ve směru Doburavka/Lobzy s odjezdy. Bohužel jako na nové trati na Borská pole sice panel umí říct, že se jedná o zastávku Gambrinus na povel č. 1, na povel č. 2 umí oznámit přesný čas, ale bohužel neumí na povel č. 6 ohlásit odjezdy. Navíc panel měl obecně velmi ztlumený akustický majáček. 

Modernější odjezdové panely, které jsou třeba na zastávce Pod Záhorskem, tak při testu panelu ve směru Sady Pětatřicátníků, majáček neprozradí směry Bory a Univerzitu pro linku 4.

Bohužel nedošlo k nápravě situace, kdy ve stanici Plzeň hl. n. nejsou aktivní orientační majáčky v podchodech i u nástupních hran. Odjezdové panely mluví zmatečné věci, braillské štítky neodpovídají ani v jednom z podchodů současnému stavu. Je zajímavé, že v létě 2019 byly orientační majáčky oficiálně spuštěny, protože se na ně dosud nedá spolehnout. Navíc v prvním pololetí 2019, měl být u autobusového terminálu„Plzeň, Hlavní nádraží“ poblíž průchodu mezi vlakovým nádražím a zastávkami MHD aktivní panel s odjezdy, což neodpovídá realitě. Panel se na zmíněném místě skutečně nalézá, ale při použití vysílače VPN konkrétně na povel č. 6, zjistíte pouze stručnou informaci, která vám toho opravdu moc neřekne.

Další problém představuje obecně to, že autobusový terminál u hlavního nádraží není úplně přístupný. Nenarazíte tam na žádné vodící linie a odjezdové panely se aktivují divným způsobem, kdy člověk musí fyzicky najít tabuli, na ní ručně stisknout tlačítko a až teprve následně aktivovat čtení informací z tabule vyvoláním povelu č. 6. na vysílači.

Mikuláš Kopas

Mikuláš Kopas

Jsem prakticky nevidomý politický analytik, aktivista, dopravní expert a nezávislý odborník na přístupnost v dopravě pro nevidomé. Zajímám se o nové věci a snažím se komentovat a popisovat různé věci v dopravě, které se dějí. Hlavně ty, které jsou důležité pro slabozraké a nevidomé uživatele. Ať už jde o běžné cestující nebo vášnivé cestovatele.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *