Osvětová akce Tyflocentra Olomouc, bariéry při samostatném cestování zrakově hendikepovaných

TyfloCentrum Olomouc představí v dubnu veřejnosti, jak cestují osoby se zrakovým postižením a na co si při cestování dávat pozor, co je důležité.

Odstraňování architektonických a informačních bariér je jednou z několika služeb nejen pro zrakově postižené, které poskytujeme v Olomouckém kraji. O barierách, ale i osvětové činnosti své uživatele, ale i veřejnost pravidelně informujeme prostřednictvím sociálních sítí, info kanálu Majáček a přes své sociální pracovníky.

Na měsíc duben naše organizace naplánovala jedinečnou osvětovou akci na Hlavním nádraží Olomouc. 

V termínech 6. a 20. dubna vždy od 9:00 do 11:00 v hale hlavního vlakového nádraží v Olomouci proběhnou dva workshopy na téma cestování se zrakovým postižením.

Co návštěvníky čeká?

• Praktická ukázka s komentářem orientace s bílou holí v budově nádraží včetně chůze na vlak. nástupiště.

• Ukázka správné pomoci nevidomému.

• Představení činnosti TyfloCentra Olomouc, zrakového handicapu a nebude chybět ani krátké zasvěcení do problematiky bariér zrakově postižených včetně praktických ukázek.

Součástí těchto akcí je i nově vytvořený video spot, který vznikl za kamerou a podpory Breaking point.  Spot bude po celý měsíc promítán v hale hlavního nádraží za podpory společnosti REILREKLAM.

Osvětový spot má upozorňovat na důležitost vodící linie při cestování vlakem. Video můžete shlédnout zde 

Video spot k akci Tyflocentra

Další  osvětová videa bychom chtěli natočit a následně zveřejnit během tohoto roku.

Autor: Tyflocentrum Olomouc

Organizace poskytující služby zrakově hendikepovaným lidem.