Přístupná doprava v Kolíně

Kolín je jedno z významných měst Středočeského kraje. Je jedno ze čtyř měst, které pořád má svoji samostatnou funkční MHD. Navíc se jedná o významný železniční uzel a průmyslové město. Nejvýznamnější bod veřejné dopravy je u místního nádraží, u kterého v posledních letech došlo k velkým změnám.

První změny, které dnes nejsou už vidět, byly modernizace nástupišť v žst. Kolín, které proběhly kolem roku 2008. Od té doby se zhruba deset let nic nedělo. Od roku 2018, kdy se začala stavba nového autobusového terminálu „Kolín, Nádraží“, úpravy parkovišť, přilehlých ulic a přibyla například i „cyklověž“ a především začaly plány na modernizaci výpravní budovy a úpravu podchodu pod všemi nástupišti do ulice Starokolínské. Navíc v roce 2019 vypsal Kolín zakázku na nového provozovatele MHD, kdy vyhrála společnost OAD Kolín a nakoupila nové vozy Mercedes-Benz a Isuzu podle požadavků města.

Nádraží

Nádražní budova, která byla rekonstruována v letech 2018 a 2019 , je poměrně přístupná, by’t s několika vadami. Tou první je, že sice hala disponuje odjezdovými panely, ale ty dodnes nejsou ozvučené. Ozvučení sice mají tři velké odjezdové panely na fasádě budovy mezi vchody, ale to není argument pro to, aby nebyly ozvučeny panely v hale, které jsou od těch venku odděleny dostatečně a proto se nemohou akustické majáčky překrýt.

Vchody jsou už dnes celkem přístupné, bohužel zatím pokulhává vchod do nádražní haly od 1. nástupiště, který je blíže komerčním prostorám, tedy přesněji vchod od nástupišť, který zatím není dořešen. Bohužel na nástupištích a v podchodech nejsou majáčky upraveny dostatečně, ale to bude částečně řešeno v rámci modernizace podchodu, která by měla začít v tomto roce.

Terminál autobusové dopravy

Nový terminál, který vzrostl u nádraží je poměrně přístupný, byť se některé hlasové majáčky překrývají, ale to je bohužel způsobeno výsledkem prostorového uspořádání, kdy terminál je sevřen mezi nádraží, poštu a okolní budovy, tím pádem se kolem něj nachází malý prostor. Bohužel nejsou dostatečně dle vyjádření zrakově postižených, které autor náhodně potkal, označeny schody, kterými je překonáván rozdíl mezi úrovní u nádražní budovy a terminálu, které jsou posazeny do oblouku.

Na fasádě budovy jsou tři velké odjezdové panely, které jsou kvalitně ozvučeny, navíc jsou odjezdové panely na jednotlivých stanovištích, kde na ně odkazuje fráze na povel č. 2 v orientačním majáčku na rohu chodníku vedoucího od jednoho z vchodů k přechodu a stanovišti č. 1. Terminál se potýkal z několika problémy, které autor článku řešil  s MÚ Kolín a Správou železnic.

Nový dopravce

Vozidla nového dopravce OAD Kolín, který jinak působí v rámci PIDu a je známý v systému PID třeba vozy MAN pro linky 398 a 432, tak nakoupil 17 vozů Mercedes-Benz Connecto a 2 vozy Isuzu. Řidiči, kteří působili u dopravce, který působil na MHD Kolín do 31. 1. 2020, tedy u dopravce Arriva Východní Čechy jsou toho názoru, že vozidla u dopravce OAD Kolín jsou sice nová, ale nejsou pohodlná, prostorná, tolik kapacitní, jak by bylo vhodné. Podle informací jednoho řidiče je pohodlné jen místo řidiče a to není žádná výhra.

Hlavně se jedná o připomínky k vozům Mercedes-Benz Connecto, který se vyrábí v tureckém závodě výrobce, a i podle slov výrobce je levnější variantou vozu Citaro, který např. jezdí ve Vídni.

Bohužel nejsou v tomto voze dobře řešena ani tlačítka a v prvním týdnu provozu nebylo aktivní vnitřní hlášení ve voze, na což málem doplatil autor článku při první jízdě. Hlášení bylo spuštěno podle zdrojů autora až týden po nájezdu do provozu, což autor taktéž řešil s MÚ Kolín.

Vozy, které by měly být výkladní skříní MHD, tak bohužel mají akustické majáčky ztlumené, nemluví vůbec nebo jsou zmatečné. Ze sedmi vozů Mercedes-Benz Connecto, které projely dne 4. března 2020 v terminálu „Kolín, Nádraží“ mluvil jeden zmatečně, tři ztišeně a dva vůbec. Zmatečně se rozumí tomu, když akustický majáček říká licenční číslo linky, ale postrádá informace pro orientaci cestujících.

Mikuláš Kopas

Mikuláš Kopas

Jsem prakticky nevidomý politický analytik, aktivista, dopravní expert a nezávislý odborník na přístupnost v dopravě pro nevidomé. Zajímám se o nové věci a snažím se komentovat a popisovat různé věci v dopravě, které se dějí. Hlavně ty, které jsou důležité pro slabozraké a nevidomé uživatele. Ať už jde o běžné cestující nebo vášnivé cestovatele.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *