Seeing A I od Microsoftu vrací nevidomým z části zrak

S chytrým mobilním telefonem konkrétně iPhonem a aplikací Seeing A I, která je zcela zdarma, budou mít lidé se zrakovým hendikepem zase o něco snadnější život. Tento nástroj z dílny firmy Microsoft, dokáže totiž prostřednictvím kamery či fotoaparátu telefonu, nahradit zrak.

Seeing A I je zrakově znevýhodněným lidem k dispozici již několik let v řadě zemí světa. Ovšem teprve nedávno získal lokalizaci do češtiny, takže dostává zcela nový rozměr. Pravdou je, že v ČR někteří zrakově hendikepovaní tuto aplikaci používali již dříve i když v angličtině, ale s dostupností českého jazyka, získá mnohem větší využití v naší populaci, než tomu bylo dosud.

Představme si stručně co Seeing A I dokáže a v čem může tento nástroj lidem se zrakovou vadou pomáhat. Věřte nevěřte, ale budete se divit.

S orientací a ovládáním potíže nenastanou

Nejdříve se zastavme u uživatelského rozhraní aplikace. To je natolik primitivní, že ovládání pochopí i úplný začátečník s chytrým mobilním telefonem. I když aplikace obsahuje řadu funkcí, vždy máte k dispozici rychlou nápovědu, takže hned víte, jak aktuálně navolenou funkci správně používat.

Když aplikaci otevřete, narazíte na tyto položky:

 • Nabídka / menu : Procházení fotografií z fotogalerie telefonu, zobrazení nápovědy k aplikaci, napsání zpětné vazby / vašeho názoru, nastavení aplikace, informace o aplikaci
 • Rychlá nápověda : U aktuálně zvolené funkce / kanálu, popisuje, jak aktuálně zvolenou funkci používat
 • Jazyk rozpoznání : v jakém jazyce mají být informace předčítány, analyzovány, rozpoznávány
 • Volba kanálu / funkce : Vybíráte funkci, kterou chcete v rámci aplikace aktuálně používat

Co Seeing A I umí?

Pokud bych měl popisovat veškeré funkce dopodrobna, bylo by to na dlouho. Navíc vše snadno zjistíte a pochopíte díky rychlým nápovědám, které jsou k dispozici u všech dostupných kanálů / funkcí aplikace. Shrňme si tedy pouze stručně to, co Seeing A I dokáže:

 • Procházení fotografií = rozpoznávat fotografie, popisovat jejich obsah, určovat objekty na fotografiích, předčítat informativní texty z fotografií
 • Rozpoznání krátkého textu = text na informačních tabulkách, cedulkách u dveří, cenovkách, bilboardy, jídelní lístky, nápisy, účtenky, text vyobrazený na monitoru PC apod.
 • Rozpoznání dlouhých textů / dokumentů, tím jsou myšleny různé tištěné stránky např. smlouvy
 • Čárové kódy na produktech = identifikace, analýza a přečtení informací z čárového kódu
 • Osoby = analýza tváří jednotlivých osob, umí určit i pohlaví, věk, scan obličejů a jejich následná identifikace
 • Měna = umí rozpoznat peníze. Bohužel CZK měna zatím není k dispozici
 • Scéna = dovede popsat okolní prostředí tak, jak je zachyceno fotoaparátem / kamerou telefonu
 • Barvy = oznámí barvu. Stačí namířit kameru telefonu a barvu se dozvíte do pár vteřin
 • Světlo = prostřednictvím měnícího se pípání, určuje intenzitu okolního světla. Lehce tedy poznáte, ve kterých místech je světleji, kde temněji, jestli máte rozsvíceno, zhasnuto apod.
 • Rozmístění a popis objektů = umí určit vzdálenost od jednotlivých objektů včetně aktuálního rozmístění v prostoru, popisu. Nemám jak vyzkoušet, protože tato funkce je dostupná pouze u iPhone 12 Pro a Pro Max s Lidar senzorem

Jak můžete vidět na výčtu výše, Seeing A I toho nabízí skutečně hodně. A vzhledem k tomu, že jde o výzkumný projekt Microsoftu, tento nástroj se neustále vyvíjí a zdokonaluje. Některé z výše popsaných funkcí mohou být jasné, jiné matoucí. Pár z nich si tedy představme více podrobněji.

Rozpoznání krátkých textů

Při navolení této funkce začíná kamera telefonu automaticky rozeznávat text. Pokud v její blízkosti žádný text k rozpoznání není, aplikace působí, že nereaguje, ovšem stále hledá.

Když tedy nastavíte kanál Krátký text, namiřte kameru telefonu poblíž nějakého textu. Je jedno, bude-li se jednat o informaci vyobrazenou na obrazovce PC, informativní cedulku vedle dveří nebo nějaký nápis, který si chcete přečíst. Jakmile kamera telefonu zachytí ve své blízkosti nějaký text, začne ho hlasový výstup telefonu automaticky předčítat. Rozpoznávání probíhá pouze v aktuálním záběru kamery telefonu, takže text nemusí být zachycen celý, ale jen částečně.

Pro kompletní rozeznání a přečtení celého krátkého textu, doporučuji telefonem opatrně pohybovat sem-tam s kamerou telefonu namířenou do míst, kde tušíte text. Pohybujte telefonem do všech směrů. Nahoru, dolů, vpravo, vlevo. Kamera telefonu bude neustále analyzovat viditelný text a hlasový výstup v telefonu bude předčítat vše, co kamera momentálně zachytí.

Čtení tištěných dokumentů

Druhou neméně zajímavou funkcí je rozpoznávání a čtení informací z tiskopisů, tištěných dokumentů. Jde o texty, které zabírají třeba formát papíru A4. V takovém případě je lepší přepnout kanál na dokument.

Umístit kameru telefonu do středu stránky a následně opatrně telefon od tiskopisu oddalovat. Poslouchat pokyny Seeing A I, který informuje, které části dokumentu kamera zachytila. V okamžiku, kdy uslyšíte pokyn nehýbat se, tak přestaňte s telefonem jakkoli nadále manipulovat.

To znamená, že v tento okamžik kamera telefonu má v hledáčku celý dokument. Pořiďte obrázek stiskem příslušného tlačítka a vyčkejte na zpracování výsledků. Následně si zanalyzovaný text nechte přehrát a sami shledáte, jak se rozpoznání povedlo nebo nepovedlo.

Určování osob

Opět velice zajímavá funkce. Nechte si prostřednictvím Seeing A I rozeznat tváře osob ve vaší blízkosti. A pokud chcete, některé z nich vyfoťte třikrát s pomocí vidícího, uložte si je do paměti telefonu. Když se následně uložená tvář dostane v budoucnu do záběru kamery telefonu, telefon ji identifikuje a oznámí o koho se jedná. Samozřejmě záleží na tom, jak si naskenované obličeje pojmenujete.

Rozpoznávání osob umí též oznámit, kolik tváří je ve vaší blízkosti, jak daleko  a kde se podle kamery nachází, což může být užitečné při pořizování fotografií. Díky pokynům ze Seeing A I můžete správně namířit kameru telefonu a bez pomoci vidícího pořídit kvalitní fotografii tváří osob ve vaší blízkosti.

Informace z produktů

Naučte se rozeznávat čárové kódy na jednotlivých produktech a vyčítat z nich informace. Aplikace Seeing A I přináší způsob, který umožní rozeznávat čárové kódy i bez zrakového vnímání.

Stačí, když namíříte kameru telefonu na nějaký produkt. Chvíli s telefonem a produktem manipulujete, než kamera zachytí kousíček čárového kódu. Poté uslyšíte nezaměnitelné pípání. Zkuste udržet telefon a produkt ve stejné poloze a opatrně k produktu telefon s namířenou kamerou přibližujte. Pípání se začne zintenzivňovat, zrychlovat. Znamení, že probíhá zaměřování čárového kódu.

Jakmile je čárový kód dostatečně zaměřen, tak dojde k jeho automatickému rozpoznání a vyčtení informací. Bohužel ne vždy je čárový kód správně rozpoznán, je potřeba to zkoušet vícekrát.

A to platí o veškerých funkcích aplikace Seeing A I. Neočekávejte kvalitní výsledky na první dobrou. Nevzdávejte to, zkoušejte, hrejte si, experimentujte. Časem se úspěch dostaví.

Aplikace je zcela zdarma, takže si její užitečnost může vyzkoušet skutečně každý. Stahujte a zkoumejte. Za mě jde o nástroj, který může skutečně do velké míry usnadnit život lidem se zrakovým znevýhodněním. Věřím, že až si Seeing A I sami vyzkoušíte, dáte mi za pravdu.

Lidar senzor znamená velkou inovaci

V čem já osobně vidím tu pravou inovaci tak je Lidar senzor, nacházející se u modelů telefonů iPhone 12 Pro a Pro Max. Apple se nechal slyšet, že tento senzor má obsahovat specializované funkce i pro zrakově hendikepované. Zrovna aplikace Seeing A I je toho údajně příkladem.

Tvrdí se, nemám bohužel zatím jak vyzkoušet, že s Lidar senzorem umí Seeing A I určovat vzdálenost od jednotlivých objektů. Včetně jejich umístění a popisu. Určování údajně probíhá nějak na základě prostorového zvuku, doporučeno analyzovat se sluchátky. Pokud je to pravda, jde o první střípek užitečnosti Lidar senzoru pro zrakově hendikepované v aplikaci třetích stran. To by v budoucnu mohlo znamenat obrovský posun užitečnosti technologií právě pro osoby s hendikepem.

Samotný Apple avizoval, že Lidar senzor zatím zvládá informovat zrakově znevýhodněné osoby o vzdálenosti od jiných osob, Seeing A I k tomu přidává vzdálenost, rozmístění a popisy jednotlivých objektů v prostoru. Co přijde dál? Lze se jen dohadovat. Nicméně je zřejmé, že technologie pro lidi se znevýhodněním, skutečně představují bránu do společnosti. Jen ještě neuzrál ten pravý čas, aby někdo otočil klíčem v zámku, odemkl ji a propojil společnost v jeden celek. Ale i to jednou nastane až přijde ta pravá chvíle.

Karel Giebisch

Karel Giebisch

CEO portálu GiebNews. Zrakově znevýhodněný IT specialista, masér, bojovník za inovace. Mým velkým cílem je začlenit osoby s hendikepem do běžné společnosti a dokázat, že znevýhodnění ať je jakékoli, není překážkou. Mám rád výzvy a jsem neustále otevřen novým příležitostem.