Simultánní přepis řeči online – bezbariérová komunikace také při telefonování

Lidé, kteří mají sluchový handicap, ale neovládají český znakový jazyk, vítají jako ideální komunikační podporu přepis mluvené řeči. Protože mají zhoršenou sluchovou zpětnou vazbu, nebo jim tato sluchová kontrola zcela chybí, potřebují zprostředkovat řeč druhých psanou formou, doslovně a v reálném čase.

Efektivním a snadno dostupným nástrojem, který umožňuje využít služby simultánního přepisu mluvené řeči online, je mobilní aplikace eScribeDroid. Uživatel se její pomocí velmi jednoduše spojí s profesionálním rychlopísařem, který z mikrofonu jeho tabletu či chytrého telefonu slyší řeč osoby, s níž komunikuje, a okamžitě ji zapisuje na klávesnici. Doslovný přepis této řeči sleduje uživatel služby po celou dobu rozhovoru na displeji svého mobilního zařízení.

Simultánní přepis řeči umožňuje lidem se sluchovým handicapem komunikovat bezbariérově, efektivně, důstojně, „teď a tady“. Aplikace funguje v operačním systému Android a je volně ke stažení na Google Play. Jednotlivcům jsou její služby poskytovány bezplatně, institucím na komerční bázi. 

Užití aplikace vyžaduje připojení k internetu, spojení s přepisovateli je možné každý pracovní den od 9:00 do 18:00 hodin. Aplikace nabízí následující služby:

 1. Přepis řeči při komunikaci „tváří v tvář“: např. na úřadě, u lékaře, v bance, se zaměstnavatelem apod. Tato služba má své nezastupitelné místo zejména v situacích, kdy člověk potřebuje mít jistotu, že mu neuniklo nic z toho, co druhý řekl. Přepis řeči je zde také důležitou psychickou oporou: není třeba se obávat přeslechnutí či zkreslení informací, opakovaně se ptát, zažívat pocity studu a bezmoci, když se komunikace nedaří a člověk se sluchovým handicapem se v hovoru „ztrácí“. S přepisem řeči se může plně soustředit na téma hovoru, důstojně a aktivně komunikovat.
 2. Hromadný přepis: simultánně přepisovanou řeč lze promítat pomocí dataprojektoru, např. při vzdělávacích či kulturních akcích s účastí více osob s postižením sluchu.
 3. Přepis pomocí automatického rozpoznávače řeči: tento přepis má určité limity v přesnosti, avšak za ideálních akustických podmínek (tiché prostředí, dobrá výslovnost mluvčího) je jeho kvalita velmi vysoká. Klienti tuto službu hojně využívají při komunikaci s blízkými a přáteli, kdy jde primárně o to mluvit spolu a případné nepřesnosti v přepisu nejsou podstatné, protože nebrání porozumění sdělení. Přepis řeči pomocí automatu navíc poskytuje pocit soukromí, zatímco přítomnost přepisovatele, byť jen vzdálená, může být psychickou bariérou při sdělování určitých osobních záležitostí. Tato služba se těší značné oblibě také pro svoji dostupnost bez časového omezení. Má rovněž významný potenciál obnovit nebo posílit vztahy mezi blízkými, které byly v důsledku zhoršení či ztráty sluchu narušeny. Člověk s tímto handicapem se mnohdy dostává do sociální izolace, a to nezřídka i v rámci své rodiny. Zejména senioři, kteří se s věkem často stávají nedoslýchavými, mohou zažívat odcizení a samotu uprostřed svých nejbližších. Komunikace s nimi bývá pro druhé časově nebo i psychicky náročná, takže se společným rozhovorům více či méně vědomě vyhýbají. A právě v těchto situacích může zásadně pomoci aplikace eScribeDroid se svým automatickým přepisem řeči. Senior sám nemusí vlastnit ani umět ovládat mobilní zařízení: aplikaci si nainstaluje a spustí některý člen rodiny a osamělý senior se opět stane vyhledávaným a respektovaným komunikačním partnerem, jako tomu bylo před rozvojem potíží se sluchem.
 4. Telefonický hovor s okamžitým přepisem řeči volaného: v ČR jde o relativně novou službu, která poprvé umožnila lidem se sluchovým handicapem plnohodnotně telefonovat. Jde o klasický telefonický hovor: volající zvolí vybraný kontakt ze seznamu, nebo zadá číslo na klávesnici telefonu. Služba funguje jednosměrně, hovor musí vyvolat uživatel přepisu řeči. Poté, co volaný vyzvedne hovor, přepisovatel mu sdělí: „Dobrý den, volá Vám člověk se sluchovým handicapem, kterému budu přepisovat Vaši řeč do textu. Nyní volajícímu napíšu, že může začít mluvit.“. Dále už probíhá běžný hovor, uživatel služby sleduje přepis řeči volaného na svém mobilním zařízení.

Služby přepisu mluvené řeči zajišťuje tým rychlopísařů sociálního podniku Transkript online, jehož většinu tvoří nevidomí profesionálové. Jde tak o vzájemnou podporu dvou skupin osob s těžkým smyslovým znevýhodněním.

Nevidomí přepisovatelé získali stabilní zaměstnání v moderní profesi, lidé s postižením sluchu mohou díky jejich práci využívat potřebnou komunikační podporu, která jim umožňuje přístup k informacím a službám.

S přispěním sociálního podniku

Transkript online

Karel Giebisch

Karel Giebisch

CEO portálu GiebNews. Zrakově znevýhodněný IT specialista, masér, bojovník za inovace. Mým velkým cílem je začlenit osoby s hendikepem do běžné společnosti a dokázat, že znevýhodnění ať je jakékoli, není překážkou. Mám rád výzvy a jsem neustále otevřen novým příležitostem.

1 komentář: „Simultánní přepis řeči online – bezbariérová komunikace také při telefonování

 • Díky
  25. 5. 2020 (13:48)
  Permalink

  Úžasné! Děkujeme za tyto možnosti pro neslyšící! 🍀

  Reagovat

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *