Vady v přístupnosti opavského východního nádraží

V neděli 19. července jsem se vypravil při svém pobytu v Bohumíně za přáteli v Opavě a cestou jsem měl půl hodinu na to podívat se na přístupnost a smysluplnost největšího uzlu v statutárním městě Opavě, tedy terminálu Opava východ/Opava, Východní nádraží.

Vlakem linky S1 z Ostravy jsem přijel v 10:14 a trolejbus linky 221 mi jel v 10.51, tak jsem si řekl, že „proletím“ terminál a podívám se na něj.

Všeobecně o terminálu východního nádraží

Terminál Opava východ/Opava, Východní nádraží je složen z čtyř stanovišť na ulici Jánské, kde zastavují městské autobusy a trolejbusy MDPO a příměstské a regionální autobusy dopravců ČSAD Vsetín a Transdev Morava v systému ODIS. Dále z vlakového nádraží Opava východ se třemi koncovými nástupišti, kdy 1. nástupiště je přístupné průchozím podchodem a 2. a 3. nástupiště je mezi vstupem do podchodu, výpravní budovou a stanovištěm 3 zastávky Opava, Východní nádraží. Nádraží bylo modernizováno před cca 10 lety při modernizaci tratě Opava – Ostrava, která bohužel zůstala jednokolejná.

Výpravní budova má z obou stran akustické majáčky a signální pás pro přístup do budovy, což je v pořádku, fráze jsou srozumitelné. Jelikož víc využívaný přístup je od přechodu přes ulici Jánskou od autobusových stanovišť 3 a 4, tak je důležitější se zaměřit na tuto část.

Vstup do podchodu sice má akustický majáček, ale už v zastaralém znění a vůbec neposkytuje žádnou informaci o přístupu k nástupištím 2 a 3. Navíc nad jižním vstupem do podchodu je odjezdová tabule s vlakovými spoji, která vůbec není ozvučená pro osoby se zrakovým postižením. Sice staniční rozhlas je slyšet až na vzdálenější křižovatky, ale odjezdové panely by měly být dovybaveny akustickým majáčkem.

Dále v podchodu není žádný majáček u přístupu z podchodu k výpravní budově a k severnímu východu z podchodu. Přístup na 1. nástupiště je sice opatřen majáčkem, ale fráze už je zastaralá a neoznamuje nic ani o podchodu směrem do sídliště, ani o podchodu k zastávkám MHD a výpravní budově. Na nástupištích jsou sice signální a varovné pásy, ale ne moc jednotného rázu a na nástupištích 2 a 3 by se mohly doplnit orientační majáčky. 

Autobusový terminál

Autobusový terminál je rozdělen na stanoviště 1-3 u výpravní budovy, resp. kolejiště a na stanoviště 4 na druhé straně ulice. Stanoviště MHD 3 a 4 jsou vybaveny odjezdovým panelem (u st. 3 na zastřešení a u st. 4 v přístřešku) a fráze na povel 1 je nedostatečná, protože sice říká, že je to zastávka Východní nádraží, ale už neříká např., že je to stanoviště 3 směr město.

Ke všem stanovištím vede signální pás včetně dalších vodících prvků, ale bohužel u stanovišť 1 a 2 nenajdete žádný odjezdový panel, což vůbec nechápu, protože pokud na stanovišti 4 je panel v přístřešku, tak nevím, proč to nejde udělat na stanovištích 1 a 2 pro mimoměstské autobusy, případně informace o umístění stanovišť dát do akustického majáčku, který může být na budově nebo jinde v blízkosti.

Zkušenost z cestování trolejbusem po městě

Po městě jsem jel trolejbusy Škoda 26Tr Solaris a Škoda 32Tr SOR, dále jsem potkal autobusy Urbanway a Citelis. Problém byl, že vozidla měla vypnutá hlášení na venkovní akustický majáček na vozidle, což řidiči nechápali, jaký je problém, na vozech 26Tr a 32Tr nebyly majáčky aktivní. Zajímavé je, že na Citelisu aktivní majáček byl. Hlášení zastávek ve vozidlech fungovalo perfektně a chválím, že trolejbus 32Tr má braillsky a reliéfně označená poptávková tlačítka otevření dveří a tlačítek pro zastavení na znamení.

Dost mě překvapila informace mých přátel, kteří tvrdí, že řidiči MDPO údajně vypínají o víkendech hlášení venkovních akustických majáčků na vozidlech, což nechápu, proč se to děje.

Mikuláš Kopas

Mikuláš Kopas

Jsem prakticky nevidomý politický analytik, aktivista, dopravní expert a nezávislý odborník na přístupnost v dopravě pro nevidomé. Zajímám se o nové věci a snažím se komentovat a popisovat různé věci v dopravě, které se dějí. Hlavně ty, které jsou důležité pro slabozraké a nevidomé uživatele. Ať už jde o běžné cestující nebo vášnivé cestovatele.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *